image

OnderWijs

Op Vak College Zuidrand zetten we meteen in op de praktijk: al in de brugklas maken onze leerlingen kennis met vakken die zij later kunnen uitoefenen. 

“Get real! “

Leren in de echte wereld. Overal kom je ze tegen: mannen en vrouwen in uniform die ervoor zorgen dat het leven in de stad veilig en soepel verloopt.  Bij ons op school krijg je de kans om dat uniform aan te trekken en in het echt te ervaren hoe deze helden in de stad werken.

LEES VERDER

Open Dagen

Downloads

Een dag per week slaan zij geen boek open, maar stropen de mouwen op en gaan aan het werk met een echt vak. Geen schoolvak, maar vakwerk. Ze oefenen vaardigheden (skills) die ze hard nodig hebben om verder te komen in de samenleving van de 21ste eeuw.

100% skills

Voordat onze brugklassers de eerste stap op de werkvloer maken oefenen zij een belangrijk deel van de week in de school. In de loop van hun tijd op Vak College Zuidrand hebben zij genoeg skills om in een echte werkomgeving verder te leren. Stap voor stap krijgen zij niet alleen een vak onder de knie, maar leren zij ook een open houding aan te nemen. Een energieke houding, waarmee zij praktisch en doelgericht kunnen samenwerken en durven opkomen voor hun eigen ideeën.

Echte kennis

Tijdens de vaklessen staan praktische vaardigheden centraal, maar ook in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde stellen we steeds de vraag: hoe breng je de theorie in praktijk? Het gaat om vaardigheden die voor elk beroep nodig zijn: omgaan met computers en digitale media, plannen kunnen maken, volhouden en afronden. Kennis is pas echte kennis als onze leerlingen er gebruik van kunnen maken in het leven van alledag. Dat noemen wij: leren met kop en schouders.

Na Vak College Zuidrand

In de loop van het derde jaar voert de mentor gesprekken met de leerlingen over de tijd na Vak College Zuidrand. Ook ouders zijn hier nauw bij betrokken. Leidraad is wat de leerlingen op school en in de praktijk geleerd hebben. Zij kunnen doorstromen naar het mbo, waarbij zij de keuze hebben om werken en leren te combineren - precies waaraan zij gewend zijn geraakt op Vak College Zuidrand.

leren met kop en schouders