image

Medezeggenschapsraad (MR)

 

Elke school of onderwijsinstelling moet een medezeggenschapsraad hebben.  Zo zijn ouders, leerlingen en personeel betrokken bij het beleid van de school.

“What makes your heart sing?“

Waar klopt jouw hart sneller van?
Als je bij ons op school komt, sta jij centraal. Vier jaar lang ben je bezig om te ontdekken waar jij goed in bent en wat je graag doet. 

LEES VERDER
image

Open Dagen

Downloads

 

Rechten medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad heeft de volgende rechten:

- Informatierecht

Het schoolbestuur moet de medezeggenschapsraad tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren.

- Adviesrecht

Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe directeur.

- Instemmingsrecht

Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Bijvoorbeeld bij verandering van het schoolreglement.

Medezeggenschapsraad van Vak College Zuidrand

De MR van Vak College Zuidrand bestaat uit ouders en personeel, terwijl ook  leerlingen deel kunnen uitmaken van de MR. In het medezeggenschapsreglement van de school staat hoe de verkiezingen voor de medezeggenschapsraad verlopen.

Op Vak College Zuidrand kan de MR uit vier ouders en/of leerlingen en vier personeelsleden bestaan. Dit schooljaar bestaat de MR uit 3 ouders en 3 personeelsleden.

Wilt u meer weten, of hebt u interesse om in de toekomst lid van de raad te worden, neem dan contact op met de voorzitter, mevrouw Kuijpers.  pkuijpers@lmc-vo.nl 

leren met kop en schouders